Уважаеми зрители,

Във връзка с привеждането на софтуера за продажба на билети с изискването на Наредба Н-18 и въвеждането на СУПТО, Кинополис временно спира програмата за „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ“. Всички натрупани точки на съществуващите клиенти се запазват и ще могат да се използват след възобновяването на програмата. Като компенсация за прекъсването на всички съществуващи клиенти към момента на прекъсването на програмата, ще бъдат начислени допълнително 50 точки. Програмата за „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ“ ще бъде възобновена към краят на март месец.