Лоялни клиенти

ПРОГРАМА ЗА "ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ" НА КИНОВЕРИГА КИНОПОЛИС ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА 1. ЦЕЛ: А) Програмата влиза в сила от 01.02.2018 г. и е валидна за всички кина Кинополис. Целта на програмата е да предоставим редица бонуси на всички наши лоялни клиенти. Когато харчите пари, ние водим статистика за това и вие натрупвате точки, които по-късно можете да използвате, като ги замените срещу предлагани от нас продукти. Периодически ще обявяваме събития и прожекции, които ще бъдат достъпни единствено за членове на клуба "Лоялни клиенти". Б) С регистрацията си приемате настоящите правила и се задължавате да ги спазвате. 2. УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО. РЕГИСТРАЦИЯ: А) За да станете член на програмата, трябва да се регистрирате срещу такса от 2,00 лева и да получите вашата персонална карта "Лоялен клиент" от касата на най-близкото кино. Б) Регистрацията може да се извърши на уебсайта http://www.kinopolis.bg или на касата на всяко кино от веригата. В) Картата може да бъде използвана във всички обекти от верига кина Кинополис. Г) При регистрацията за програмата трябва да предоставите вашите реални имена, имейл и телефон, които по-късно ще използваме да ви идентифицираме. Обърнете внимание, че при всяка трансакция касиерите могат да поискат да се легитимирате. 3. КАК НАТРУПВАТЕ ТОЧКИ: Като член на програмата за "Лоялни клиенти" вие: Срещу всеки похарчен 1 лев, срещу него получавате 1 точка. 4. КАК ХАРЧИТЕ ТОЧКИТЕ: А) Можете да замените натрупаните точки за предлагани във верига кина Кинополис продукти, при следните стойности: 1 (един) билет за 2D - 160 точки; 1 (един) билет за 3D - 200 точки; 1 (един) брой 3D очила - 40 точки; 1 (един) брой малки пуканки - 40 точки; 1 (един) брой средни пуканки - 60 точки; 1 (един) брой минерална вода 500 ml - 30 точки; 1 (един) брой газирана напитка (Кока кола, Фанта, Спрайт, Тоник Кинли или Сода Кинли) – 50 точки. Ако броят на натрупаните точки е по-голям от стойността на съответния продукт, разликата се запазва по Вашата карта. Б) За да можете да получите полагаемите точки за дадена покупка, трябва да предоставите на касиера вашата карта за лоялен клиент преди приключването на касовия бон. След приключване на касовия бон не сме в състояние да ви начислим точки по какъвто и да било начин. В) Обмяната на точки срещу продукт се извършва на касите в съответното кино от верига Кинополис. Г) За да използвате натрупаните точки в дадена карта, трябва: -1- Да сте титуляр на картата; -2- Да я представите на касиера преди трансакцията; -3- Да се легитимирате, че вие сте титуляр на картата. 5. ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА Заменените срещу точки продукти по програмата не могат да бъдат продавани. Кинополис си запазва правото да анулира клиентски акаунт или карта и да унищожи всички точки в тях, в случай, че се констатира продажба на такива продукти. 6.ДРУГИ УСЛОВИЯ: А) В случай, че картата ви е открадната/загубена, трябва незабавно да ни уведомите за това на имейл loyalty@kinopolis.bg. Имейлът с уведомлението трябва да е изпратен от регистрирания при издаване на картата и-мейл адрес. Кинополис не носи отговорност, ако в следствие на кражба/загуба се случи злоупотреба с натрупаните точки. Картата се преиздава с нова срещу цена от 2,00 лева на касата на едно от кината, като сте длъжни да се легитимирате. Б) Кинополис не допука прехвърляне на точки от карта в карта или от акаунт в акаунт. В) В една трансакция можете да използвате само една карта. Г) Не може да използвате в една трансакция частично заплащане с пари и частично с точки. Посочените точки са неснижаеми и не подлежат на никакви отстъпки. Натрупаните точки не са пари и не могат да бъдат обменяни за пари, съответно Клубната карта не е кредитна или дебитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Д) Периодично Кинополис има право да изтрие всички натрупани и неизползвани точки, като преди това ще даде тримесечен срок на клиентите да използват натрупаните точки. Е) Кинополис си запазва правото едностранно и без предизвестие да променя настоящите правила, да увеличава или намалява цените на картите, броя на точките за замяна с продукти, както и вида на продуктите, участващи в програмата. Информация за условията за използване на картата ще бъде публикувана на http://www.kinopolis.bg/loyalty/ Ж) В случай, че една карта не е използвана повече от 6 месеца, считано от датата на нейното издаване, Кинополис има право едностранно да я закрие и да изтрие натрупаните точки до момента. З) Кинополис се задължава да не прекратява настоящата програма за "Лоялни клиенти" без предизвестие. Минималното предизвестие, с което Кинополис ще уведоми клиентите, е 3 месеца. И) Картата се издава от и остава собственост на Кинополис.      

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.

За всеки похарчен лев при нас получавате 1 точка. Събирайки точки вие можете да купувате пуканки, храни, напитки или билети.